» Stowarzyszenie Odnowa Wsi Pogórze 
- ZREALIZOWANE PROJEKTY
» Ochotnicza Straż Pożarna w Pogórzu 
- Wóz Strażacki
- PROJEKT POLSKO-CZESKI
» LUKS Polonia Pogórze 
» DFK Mniejszość Niemiecka 
» Koło Gospodyń Wiejskich 
» Kościół pw. św. Edyty Stein 

 
Stowarzyszenie Odnowa Wsi Pogórze

Niniejsza strona ma posłużyć mieszkańcom Pogórza oraz osobom zainteresowanym dawnymi i współczesnymi dziejami tej wsi jako pewnego rodzaju „pigułka”, w której zamierzamy streścić zarówno minione, jak i współczesne wydarzenia mające miejsce w Pogórzu. W naszym zamyśle ma mieć ona formę kroniki i być może uważny czytelnik dostrzeże wiele uchybień od tej formy, jednakże pomimo tego,  postaramy się zamieszczać tu to, co uważamy za godne uwagi. Tak więc przejdźmy do rzeczy. „Kronika” powstaje z inicjatywy członków stowarzyszenia „Odnowa Wsi Pogórze”, którego przewodniczącym od momentu jego założenia jest Marek Kasicz. Z chwilą wprowadzenia organizacji do Krajowego Rejestru Sądowego (nr 0000304818) dnia 28 kwietnia 2008 roku, do jej członków poza przewodniczącym zaczęli należeć ponadto: Izabela Hoppe (zastępca przewodniczącego), Barbara Janoszek (sekretarz), Gerard Uliczka (skarbnik) oraz Eugeniusz Bocheński (członek zarządu). Zrzeszeni w owym stowarzyszeniu we współpracy z członkami innych organizacji funkcjonujących w Pogórzu (takimi jak: Rada Sołecka, koło terenowe DFK [Deutscher Freundschaftskreis] Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Polonia Pogórze”, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicza Straż Pożarna) oraz przy pomocy zaangażowanych w życie wsi mieszkańców wkładają wiele wysiłku w to, by poprawić estetykę naszego najbliższego otoczenia oraz by „ocalić od zapomnienia” pewne z pozoru nieistotne elementy składające się na naszą „małą ojczyznę”.

Z dniem 28 kwietnia 2008 roku, gdy oficjalnie powstało stowarzyszenie „Odnowa Wsi Pogórze”(http://www.krs-online.com.pl/stowarzyszenie-odnowa-wsi-pogorze-krs-290779.html) byliśmy pełni chęci do pracy, a także mieliśmy nadzieję, że zapał nasz nie straci na sile wraz z upływem czasu. I tak, po ponad 2 latach powzięliśmy postanowienie, by zapisać na stronach tej „kroniki” to, czego dokonaliśmy. Liczymy się z tym, iż podobne działania mogą spotkać się z dezaprobatą ze strony niektórych osób, jednakże z doświadczenia wiemy, że fala krytyki szybko ustaje, a pamięta się o tym, co istotne i co wzbudza pozytywne emocje. Nie chodzi tu przecież o to, by znaleźć pożywkę dla ludzkiej próżności, ale o zapis dokonań osób naprawdę zaangażowanych w rozwój naszej uroczej miejscowości oraz o pozostawienie przyszłym pokoleniom pogórzan pamiątki i dowodu, że wieś była bliska naszym sercom!

  

  Pyszne pogorzańs..

 

Pyszne pogorzańskie przepisy i wspaniałe rysunki naszych dzieci - czyli Przepiśnik Pogórski dostępny już w wersji pdf.

..zobacz więcej   licznik odwiedzin - 30234324        Stowarzyszenie Odnowa Wsi Pogórze | mapa strony | © 2005-2010
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS